Prawo do odstąpienia od umowy

Maja Państwo prawo do odstąpienia od umowy, zawartej poprzez nasz serwis online www.terracanispolska.pl , w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Warunkiem skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy  jest powiadomienie nas, czyli  FORCLEVER s.c. z siedzibą w 05-504 Złotokłos, ul. 3 Maja 18A, e-mail: info@terracanispolska.pl, tel. +48 730607910, o swojej decyzji odnośnie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy.  Jednoznaczne oświadczenie musi być do nas przesłane na piśmie faksem, mailem lub pocztą. Mogą Państwo, ale nie muszą , skorzystać z naszego wzoru Oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie musi być wysłane do nas przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Termin do odstąpienia od umowy upływa 14 dni od momentu, w którym weszli Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa  w posiadanie rzeczy.

Na skutek odstąpienia przez Państwa od umowy, zwracamy wszystkie zrobione przez Państwo płatności dotyczące umowy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów, mogących wynikać z wybrania przez Państwa sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy oferowany przez nasz serwis). Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym prawidłowo zostaliśmy powiadomieni o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi zgodnie ze wskazanymi przez Państwa instrukcjami w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W przypadku nie wskazania formy zwrotu, zwrot będzie dokonany w formie użytej przez Państwa w pierwotnej transakcji. Z tytułu dokonanego przez nas zwrotu płatności , nie ponoszą Państwo żadnych kosztów.

Jednocześnie informujemy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem środków do czasu otrzymania rzeczy lub dostarczenia dowodu odesłania.

Prosimy o odesłanie przedmiotu umowy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin będzie zachowany jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni. Odsyłają Państwo na własny koszt.

W przypadku zmniejszenia wartości rzeczy, wynikającego z korzystania z niej w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonalności , mogą Państwo zostać obciążeni kwotą wynikającą z różnicy  wartości przed zakupem i zmniejszonej wartości po odesłaniu w momencie odstąpienia od umowy.

h

Pobierz Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Możesz pobrać poniższy wzór naszego oświadczenia o odstąpieniu od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pin It on Pinterest

Shares
Share This